מיסירלו

שנת שחרור: 2018

שנת שחרור: 2018

שלומי סרנגה - עטיפת אלבום מיסירלו
שלומי סרנגה - עטיפת אלבום מיסירלו

1. "שר באמבטיה" - שלומי סרנגה

2. "מת מאהבה" - שלומי סרנגה

3. "מה תשתי גברת?" - שלומי סרנגה

4. "מיסירלו" - שלומי סרנגה

5. "נוסעת ליוון" - שלומי סרנגה

6. "שיר לערב חג" - שלומי סרנגה

7. "ת'לו נה מניוסיס" - שלומי סרנגה

8. "דם דם" - שלומי סרנגה

9. "קסרו נקרוס" - שלומי סרנגה

10. "טראגוד'י טיס פטוח'ולוגיאס" - שלומי סרנגה

11. "גיריזו אפטי ניח'טה" - שלומי סרנגה

דילוג לתוכן